Følgende beskriver hvad du som afsender skal gøre, hvis en af dine pakker enten bliver væk eller beskadiget under transporten.

Anmeldelsesprocedure for PostNord pakker

Al kommunikation ske direkte mellem dig som afsender og PostNord. Tag kontakt til deres kundeservice eller opret en reklamation direkte her.

Efter PostNord har behandlet reklamationen, udbetaler de evt. erstatning direkte til dig.

Har du tilkøbt ekstra pakkeforsikring, skal du, når PostNord har godkendt din reklamation, videresende mailkorrespondancen mellem dig og PostNord til os på kundeservice@shipmondo.dk. Vi vil derefter viderebehandle din sag og udbetale dig dækningen op til din forsikringssum.

Anmeldelsesprocedure for GLS pakker

Anmeldelsen skal ske direkte til GLS. Det gør du ved at benytte deres kontaktformular, som du finder på kontaktgls.dk.

Hvis det drejer sig om bortkomst af en pakke skal du oplyse:

 • Pakke nr.
 • Beskrivelse af indholdet i pakken
 • Kopi af salgsfaktura for pakkens indhold
 • Kopi af købsfaktura for pakkens indhold (indkøbspris for varen/varer ekskl. moms)
 • Kopi af GLS’ underskrift for overdragelse af pakken (indleveringskvittering underskrevet af PakkeShop’s medarbejderen der har modtaget pakken)

OBS: Jf. GLS' generelle vilkår, skal henvendelse ske senest 1 år efter afsendelse af pakken.

 Hvis det drejer sig om en beskadiget forsendelse skal du oplyse:

 • Pakke nr.
 • Beskrivelse af den/de beskadigede varer
 • Er der andre varer i pakken, der ikke er beskadigede?
 • Er der GLS tape på pakken?
 • Kopi af salgsfaktura for pakkens indhold
 • Kopi af købsfaktura/anden dokumentation for kostpris på de beskadigede varer (indkøbspris for varen/varer ekskl. moms)
 • Foto af pakken, emballagen samt de beskadigede varer

OBS: Jf. GLS' generelle vilkår, skal henvendelse ske inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse af pakken.

GLS skal have billeder af emballagen. Hvis GLS vurderer det nødvendigt, hentes pakken inkl. emballage retur til GLS Kolding. Her besigtiger GLS pakken og vurderer skaden. Pakken skal derfor stå klar til afhentning, i oprindelige emballage og med oprindeligt kassefyld på modtager adressen. Man må ikke lade andre transportere pakken, før reklamationssagen er afgjort.

Vælger GLS at udbetale erstatning for din forsendelse, så vil udbetalingen ske til Shipmondo, som vi herefter vil overføre til dig. Du skal derfor, når GLS har godkendt erstatningen kontakte os på kundeservice@shipmondo.dk og oplyse os:

 • Pakke nr.
 • Bank registrerings- og konto nr. for udbetaling af erstatning

Har du tilkøbt ekstra pakkeforsikring skal du oplyse det i forbindelse med din anmeldelse til os.

Hvis forsendelsen bliver fundet

Hvis forsendelsen bliver fundet efter udbetalingen af erstatningen er sket, vil GLS returnere forsendelsen til afsender, og erstatningsbeløbet vil blive trukket retur. 

Opkrævningen vil ske gennem Shipmondo-kontoen.

Anmeldelsesprocedure for DAO365 pakker

Al kommunikation skal ske direkte mellem dig som afsender og DAO365. Find DAO365 kontaktoplysninger her.

Efter DAO365 har behandlet reklamationen, udbetaler de evt. erstatning direkte til dig.

Fandt du dit svar?