Får du ofte efterkrav på dine forsendelser eller fordi du bruger vores Returportal, så kan du aktivere Automatisk betaling af efterkrav og spare tid.

Funktionen sørger for at dine efterkrav bliver betalt, og du vil automatisk få udstedt en faktura med en opgørelse en gang om måneden.

Du aktiverer Automatisk betaling af efterkrav under Indstillinger > Betalinger.

Fandt du dit svar?